Rudiger feiret liksågreit 1års dagen sin med å fikse 1 komplett fuggelarbeid m.reis og fikk 1.premie UK på NBK’s VINTERPRØVE 2021

Dermed er både Arctic Cup og Norsk Derby – billetten i boks allerede! Link til artikkelen på breton.no