Alle de 7 valpene i R-kullet er nå solgt og fordelt til sine nye heldige eiere.